portofoliu1

Vot electronic pentru AGOA 28/29.04.2021

votul începe în 21.04.2021, ora 12:00

SIF TRANSILVANIA

Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (S.I.F. Transilvania S.A.) este o societate de investitii financiare de tip inchis, infiintata prin act constitutiv. Societatea este incadrata, conform reglementarilor A.S.F., in categoria „Alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politica de investitii diversificata” si este autorizata in calitate de Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (A.F.I.A.). S.I.F. Transilvania este administrata in sistem dualist de catre un Directorat aflat sub controlul unui Consiliu de Supraveghere.


Capitalul social subscris si varsat insumeaza 216.244.379,70 lei si este compus din 2.162.443.797 actiuni comune, nominative si dematerializate, emise la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile societatii sunt tranzactionate la categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul SIF3.

S.I.F. Transilvania are ca obiectiv administrarea investitiilor din portofoliu si identificarea permanenta de oportunitati investitionale in conditiile asigurarii unui nivel rezonabil al dispersiei riscului investitional, cu scopul de a oferi actionarilor sai posibilitatea obtinerii unor performante atractive, concomitent cu sporirea capitalului investit.

S.I.F. Transilvania detine si administreaza un portofoliu investitional alcatuit din actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare. In conformitate cu reglementarile legale aplicabile, Societatea publica lunar Situatia activelor si datoriilor (Activul net) si trimestrial, semestrial si anual - Situatia detaliata a investitiilor.

Evidenta actionarilor S.I.F. Transilvania si a actiunilor detinute de acestia este tinuta, pe baza de contract, in conditiile prevazute de lege, de catre societatea de depozitare si registru independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti, iar serviciile de depozitare a instrumentelor financiare detinute in portofoliu sunt asigurate de catre BRD-Groupe Societe Generale.

Situatiile financiare anuale ale societatii sunt auditate de catre auditorul financiar (statutar) Deloitte Audit S.R.L. Bucuresti.

S.I.F. Transilvania este membra a Invest Europe cu sediul in Bruxelles, a Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (A.A.F.), a Organizatiei Profesionistilor Pietei de Capital (O.P.P.C.), a Comitetului National al International Chamber of Commerce Romania si a Camerei de Comert si Industrie Brasov.

Orientari strategice

Orientari strategice privind administrarea portofoliului

Procesul de restructurare si eficientizare a portofoliului de instrumente financiare continua in perioada 2017-2021, avand drept scop:

 • echilibrarea structurala a portofoliului din punct de vedere sectorial si al claselor de active;
 • imbunatatirea lichiditatii portofoliului;
 • asigurarea unui raport risc-rentabilitate la nivel de portofoliu care sa asigure generarea surselor necesare dezvoltarii societatii si remunerarii actionarilor S.I.F. Transilvania intr-o perspectiva sustenabila si durabila
Pentru perioada 2017-2021, societatea isi propune, in principal:
 • intensificarea si finalizarea procesului de restructurare a portofoliului prin:
  • aplicarea strategiei de "exit" - propriu functionarii societatii ca entitate de investitii, pentru fiecare subportofoliu in parte, cu accent pe participatiile de tip "inchis" si cu potential redus de crestere;
  • finalizarea proceselor de stabilizare si echilibrare a activitatilor societatilor in care detinem participatii majoritare si au beneficiat de programe investitionale; promovarea de politici de dividend care sa sustina, la nivelul respectivelor societati, recuperarea investitionala, iar la nivelul S.I.F. Transilvania, cresterea substantiala a veniturilor din dividende;
  • operationalizarea vehiculului investitional, care va administra participatiile in societati neoperationale; implementarea functionarii vehiculului conduce la eficientizarea procesului de gestionare a acestor participatii si la reflectarea corecta a calitatii si structurii portofoliului gestionat.
 • eficientizarea participatiilor din portofoliu prin:
  • practicarea unui management activ al portofoliului/subportofoliilor;
  • promovarea de sisteme de management si administrare inovative si performante;
  • promovarea principiilor de guvernanta corporativa orientate spre transparenta, evaluarea obiectiva a performantei si management eficient al riscurilor;
  • utilizarea de sisteme eficiente de monitorizare si control/auditare.

Orientari strategice privind activitatea investitionala/dezinvestitionala

In sprijinul procesului de echilibrare structurala a portofoliului si finalizare a procesului de restructurare, se contureaza drept orientari strategice ale activitatii dezinvestitionale si investitionale in perioada 2017-2021:

 • dezvoltarea de programe eficiente de marketing si tranzactionare pentru valorificarea participatiilor incadrate in categoria "exit";
 • dezvoltarea de programe investitionale eficiente, cu randamente investitionale la niveluri accesibile investitorilor sofisticati, prin:
  • achizitia de titluri cotate cu lichiditate ridicata si politici atractive de remunerare a actionarilor pentru consolidarea subportofoliilor detinerilor "de dividend" in total portofoliu gestionat;
  • dezvoltarea activitatilor cu caracter speculativ pe piata de capital; la orizontul perioadei 2017-2021, ponderea veniturilor din dividende si din activitatea speculativa ar trebui sa asigure minim ¾ din totalul veniturilor realizate de S.I.F. Transilvania;
  • diversificarea investitionala si optimizarea portofoliului prin achizitii de instrumente financiare cu venit variabil si venit fix, pe diferite piete.


JoomShaper
Acest website utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta utilizatorului. Inainte de a continua navigarea pe site-ul nostru va rugam sa cititi Politica de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.