Vă invităm să vizitați noul website Transilvania Investments Alliance (fosta S.I.F. Transilvania) la adresa www.transilvaniainvestments.ro

Noile adrese de email ale societății sunt:
Secretariat
office@transilvaniainvestments.ro
Relații acționari/investitori actionari@transilvaniainvestments.ro
investitori@transilvaniainvestments.ro

SIF TRANSILVANIA

SIF Transilvania este Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), conform prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, în baza Autorizaţiei nr. 40/15.02.2018.

Totodată, societatea este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative.

SIF Transilvania este administrată în sistem dualist de către un Directorat care îşi desfăşoară activitatea sub controlul unui Consiliu de Supraveghere.

Capitalul social subscris și vărsat are valoarea de 216.244.379,70 lei și este compus din 2.162.443.797 acțiuni comune, nominative și dematerializate, emise la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.
Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, pe segmentul Principal, la categoria Premium (simbol B.V.B.: SIF3; ISIN: ROSIFCACNOR8; Bloomberg: SIF3 RO; Reuters: SIF3.BX). Societatea este inclusă în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR şi BET-BK.  

SIF Transilvania administrează un portofoliu investițional care are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din sectoarele financiar-bancar, turism, imobiliar și energie. De asemenea, Societatea poate investi şi în instrumente financiare cu venit fix, respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie, titluri de stat şi obligaţiuni corporative.

Structura portofoliului agregat administrat de Societate respectă limitările investiţionale asumate prin profilul de risc, respectiv prin statutul de Fond de Invesţitii Alternative destinat investitorilor de retail, şi rămâne în consecinţă concentrată pe acțiuni listate pe piața de capital din România, selectate pe criterii consistente de fundamentare.

În conformitate cu reglementările legale aplicabile, SIF Transilvania publică lunar valoarea activelor nete și trimestrial informații despre valoarea justă a investițiilor, respectiv Situația detaliată a investițiilor care este publicată împreună cu raportările financiare trimestriale/semestriale/anuale.
SIF Transilvania are ca obiective principale maximizarea randamentelor agregate obținute de acționarii actuali și potențiali prin investițiile realizate în acțiunile emise de societate și creșterea valorii unitare a activului prin toată gama de instrumente prevăzute de legislația aplicabilă sferei piețelor de capital.

Evidența acționarilor Societății și a acțiunilor deținute de aceștia este ținută, pe bază de contract, în condițiile prevăzute de lege, de către societatea Depozitarul Central S.A. București, iar serviciile de depozitare a activelor Societății sunt asigurate de către BRD-Groupe Société Générale.

Situațiile financiare anuale ale Societății sunt auditate de către auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L. București, iar auditul intern este realizat de către compania Mazars Romania S.R.L. București.

JoomShaper
Acest website utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta utilizatorului. Inainte de a continua navigarea pe site-ul nostru va rugam sa cititi Politica de Cookie. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.