Rapoarte curente:Raport curent 16.12.2014
Litigii pe rolul Tribunalului BrasovRaport curent 10.12.2014
Litigii pe rolul Tribunalului BrasovRaport curent 05.12.2014
Litigiu pe rolul Curtii de Apel BucurestiRaport curent 28.11.2014
Litigiu pe rolul Tribunalului BrasovComunicat de presa 28.11.2014
Comunicat de presaNotificare 25.11.2014
Notificare vanzare TRANSBARRaport curent 25.11.2014
Litigiu pe rolul Tribunalului BrasovRaport curent 24.11.2014
Decizii A.S.F.Raport curent 31.10.2014
Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30.09.2014Raport curent 30.10.2014
Litigiu anulare decizii A.S.F.Raport curent 29.10.2014
Avizare modificare componenta C.S.Raport curent 28.10.2014
Litigiu pe rolul Tribunalului BrasovRaport curent 20.10.2014
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 20.10.2014Raport curent 17.10.2014
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. din 20/21 octombrie 2014Raport curent 15.10.2014
Ex-date a Adunarilor Generale (Ordinara si Extraordinara) ale Actionarilor convocate pentru 20/21 octombrie 2014Raport curent 22.09.2014
Litigiu pe rolul Tribunalului BucurestiRaport curent 19.09.2014
Avizare modificare componenta Consiliul de Supraveghere si numire membru provizoriuNotificare din 12.09.2014
Notificarea operatiunilor efectuate in contul persoanelor initiate (vanzare actiuni S.C. SPID S.A.)Raport curent 12.09.2014
Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Tribunalului BrasovRaport curent 11.09.2014
Eveniment important de raportat: Completare ordine de zi AGOA si AGEA din 20/21 octombrie 2014Raport curent 10.09.2014
Litigii pe rolul Tribunalului BrasovComunicat de presa 08.09.2014Raport curent 04.09.2014
Solicitare de amanare a decontarii tranzactiilor efectuate si de blocare a tranzactiilor viitoare cu actiuni emise de Societatea SCUT S.A. Constanta pana la solutionarea actiunii in instanta promovata de S.I.F. Transilvania S.A.Raport curent 04.09.2014
Cereri de completare a ordinii de zi a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, convocate pentru data de 20/ 21 octombrie 2014, transmise de actionarii Fratila Constantin, Fratila Maria Alexandra si Alexe Gabriela care detin impreuna 5,001372% din capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A.Raport curent 29.08.2014
Litigiu pe rolul Tribunalului BucurestiRaport curent 25.08.2014
Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale ActionarilorRaport curent 25.08.2014
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2013Raport curent 13.08.2014
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2014Raport curent 11.08.2014
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 11.08.2014Raport curent 08.08.2014
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. din 11/12 august 2014Raport curent 01.08.2014
Litigiu pe rolul Curtii de Apel BrasovRaport curent 16.07.2014
Justificari ale actionarilor care au solicitat completarea ordinii de ziRaport curent 10.07.2014
Avizare modificare componenta DirectoratRaport curent 10.07.2014
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de SupraveghereRaport curent 09.07.2014
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a ActionarilorRaport curent 07.07.2014
Inregistrare majorare capital social in registrul actionarilorDocument de informare a actionarilor cu privire la alocarea de actiuni in mod gratuitAdresa Depozitarul Central referitor la inregistrare majorare capital social


Raport curent 04.07.2014
Certificat de Inregistrare Valori Mobiliare


Raport curent 04.07.2014
Numire Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct


Raport curent 30.06.2014
Situatiile financiare anuale auditate, intocmite in scop informativ pentru exercitiul financiar 2013, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)


Raport curent 30.06.2014
Incetare contract de mandat al d-lui Ion Mihaila-Vicepresedinte Executiv/Director General AdjunctModificari ale calendarului de comunicare financiara pentru anul 2014


Raport curent 23.06.2014
Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor


Raport curent 20.06.2014
Avizare modificare componenta C.S.


Raport curent 19.06.2014
Inregistrare mentiuni O.R.C.


Raport curent 12.06.2014
Avizare modificari act constitutiv


Raport curent 12.06.2014
Cereri de convocare a adunarilor generale ale actionarilor (ordinara si extraordinara)


Raport curent 12.06.2014
NOTIFICARE in conformitate cu art. 150 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - vanzare S.C. GRANAT S.A. Aurora Mangalia


Raport curent 03.06.2014
Decizii A.S.F.


Raport curent 26.05.2014
Avizare modificari reglementari interne


Comunicat de presa
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2014


Raport curent 28.04.2014
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2014


Comunicat de presa
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2013


Raport curent 25.03.2014
Lista candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere


Raport curent 12.03.2014
Eveniment important de raportat: Modificare calendar financiar 2014


Raport curent 28.02.2014
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor


PROPUNEREA DIRECTORATULUI SI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
privind repartizarea profitului net realizat de societate in exercitiul financiar din anul 2013


Raport curent 14.02.2014
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2013 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013)


Raport curent 14.02.2014
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2013


Raport curent 24.01.2014
Schimbarea depozitarului si avizarea de catre A.S.F. a contractului cadru de depozitare si pastrare a activelor S.I.F. Transilvania, incheiat de societate cu BRD-Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat disponibilitate raport trimestrial pentru trimestrul III 2013


Raport curent 27.08.2013
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2012.


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2013


Raport curent 28.06.2013
Situatiile financiare anuale auditate, intocmite in scop informativ pentru exercitiul financiar 2012, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).


Raport curent 21.06.2013
Comunicat privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2012


Raport curent 30.05.2013
Avizare componenta conducere efectiva si completare consiliu de supraveghere


Raport curent 10.05.2013
Alegerea Presedintelui Consiliului de Supraveghere, numirea Directoratului, completarea componentei Consiliului de Supraveghere


Comunicat de presa
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2013


Raport curent 26.04.2013
Avizare act constitutiv si componenta consiliu de supraveghere


Raport curent 20.04.2013
Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 20.04.2013


Comunicat de presa
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2012


Raport curent 14.03.2013
Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de Administratie/Consiliului de Supraveghere


Raport curent 11.03.2013
Modificare Reglementari Interne S.I.F. TRANSILVANIA S.A.


Raport curent 25.02.2013
Erata la raportul curent referitor la Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor


Raport curent 22.02.2013
Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor


PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2012, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari


Proiectul noului Act Constitutiv propus spre aprobare in Adunarea Generala Extraordinara din 20/21.04.2013


Raport curent 15.02.2013
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2012 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2012)


Raport curent 15.02.2013
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2012


Raport curent 07.12.2012
Actiune in contencios administrativ


Raport curent 07.12.2012
Numire director economicCalendarul de comunicare financiara pentru anul 2013


Raport curent 03.12.2012
Avizare modificare componenta C.A.


Raport curent 16.11.2012
Cooptare administrator provizoriu


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat disponibilitate raport trimestrial pentru trimestrul III 2012


Raport curent 26.09.2012
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIBEX


Raport curent 26.09.2012
Comunicat disponibilitate situatii financiare anuale auditate, intocmite in scop informativ pentru exercitiul financiar 2011, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).


Raport curent 10.09.2012
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2011, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2012


Comunicat de presa
Certificare S.M.S.I.


COMUNICAT
privind plata dividendelor distribuite din profitul realizat in exercitiului financiar 2011


Raport curent 07.06.2012
Prelungire contract auditor intern


Comunicat de presa
Comunicat de presa privind disponibilitate raportului trimestrial pentru trimestrul I anul 2012


Raport curent 26.04.2012
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor


Comunicat de presa
Comunicat de presa privind disponibilitate raport anual pentru exercitiul financiar 2012


Raport curent 24.04.2012
Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.O.A. din 26/27.04.2012


Raport curent 02.04.2012
Avizare modificare act constitutiv


Raport curent 12.03.2012
Avizare modificari reglementari interne


Raport curent 07.03.2012
Modificare act constitutiv


Raport curent 02.03.2012
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor


PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2011, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari


VAN 31.12.2011 Recalculat
Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania S.A. Brasov la data de 31 decembrie 2011 - Recalculat la 15.02.2012


Raport curent 15.02.2012
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2011 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2011)


Raport curent 15.02.2012
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2011


Raport curent 12.12.2011
Finalizarea valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Transilvania la B.C.R. (651.381.927 actiuni, reprezentand 6% din capitalul social al B.C.R.)

Raport curent 15.11.2011
Semnarea cu Erste Group Bank AG (E.G.B.) a documentelor aferente valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Transilvania la Banca Comerciala Romana (B.C.R.)

Raport curent 03.11.2011
Actiune in contencios administrativ

Raport curent 31.10.2011
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

COMUNICAT DE PRESA
Comunicat disponibilitate raportul trimestrial pentru trimestrul III 2011

Raport curent 27.10.2011
Actiune in contencios administrativ

Raport curent 27.10.2011
Suspendare drepturi de vot pentru A.G.E.A. S.I.F. Transilvania convocata pentru data de 31.10.2011/01.11.2011

Raport curent 24.10.2011
Completare materiale aferente ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare, convocata pentru data de 31 octombrie 2011

Raport curent 19.10.2011
Actiune in contencios administrativ

Raport curent 19.09.2011
Actiune in contencios administrativ

Raport curent 15.09.2011
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Raport curent 09.09.2011
Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2010.

Raport curent 01.09.2011
Publicare acord privind amanarea listarii BCR


ACORD PRIVIND AMANAREA LISTARII BCR


Actul Aditional nr. 1 la ACORDUL PRIVIND AMANAREA LISTARII


Raport curent 25.08.2011
Sedinta Consiliului de Administratie al S.I.F. "Transilvania" S.A. din 24 august 2011


Raport curent 24.08.2011


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2011


Raport curent 27.07.2011
Cerere convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor


Raport curent 20.06.2011
Litigiu privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 2861 din Legea nr. 297/2004


Raport curent 17.06.2011
Litigiu privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 2861 din Legea nr. 297/2004


Raport curent 02.06.2011
Litigiu privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 2861 din Legea nr. 297/2004


Comunicat 01.06.2011
Privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2010


Raport curent 23.05.2011
Termen pentru solutionare exceptie neconstitutionalitate art. 2861 din Legea nr. 297/2004


COMUNICAT
Comunicat de presa privind incheierea unui act aditional la Contractul de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru trimestrul I 2011


Raport curent 28.04.2011
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 aprilie 2011


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual pentru exercitiul financiar din anul 2010


Raport curent 27.04.2011
Raport curent referitor la suspendare drepturi de vot pentru A.G.O.A. din 28/29.04.2011


Raport curent 23.03.2011
Solicitari de completare a ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. Brasov


Raport curent 04.03.2011
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor


Propuneri ale Consiliului de Administratie, privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2010 a dividendului brut pe actiune, a termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor catre actionari


Raport curent 15.02.2011
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2010 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2010)


Raport curent 15.02.2011
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2010


Raport curent 20.12.2010
Modificari in compartimentul de control intern


Raport curent 14.12.2010
Participare la majorare capital social S.C. Tusnad S.A. Baile Tusnad


Raport curent 19.11.2010
Subscriere la majorare capital social S.C. Turism Lotus Felix S.A. Baile Felix


COMUNICAT DE PRESA
Raportul trimestrial pentru trimestrul III 2010


Raport curent 29.09.2010
Eveniment important de raportat: cumparare actiuni Fondul Proprietatea


Raport curent 22.09.2010
Eveniment important de raportat: vanzare actiuni BRD


Raport curent 30.08.2010
Eveniment important de raportat: Situatiile financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ pentru exercitiul financiar 2009


Raport curent 18.08.2010
Eveniment important de raportat: participare la majorare capital social S.C. Orizont Turism S.A. Predeal


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului semestrial pentru semestrul I 2010


COMUNICAT 26.07.2010
Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2009


Raport curent 21.07.2010
Eveniment important de raportat: participare la majorare capital social S.C. Orizont Turism S.A. Predeal


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru trimestrul I 2010


COMUNICAT DE PRESA
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual pentru exercitiul financiar din anul 2009


Raport curent 29.04.2010
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie 2010


Raport curent 21.04.2010
Raport curent din data de 21.04.2010 referitor la suspendare drepturi de vot pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2010


Raport curent 12.03.2010
Evenimente importante de raportat: actiune in contencios administrativ


Raport curent 11.03.2010
Evenimente importante de raportat: actiune in contencios administrativ


Raport curent 05.03.2010
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor


Raport curent 12.02.2010
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2009 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2009)


Raport curent 12.02.2010
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2009


Raport curent 27.01.2010
Eveniment important de raportat: actiune in contencios administrativ


Raport curent 13.01.2010
Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 12.01.2010
Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 09.12.2009
Evenimente importante de raportat: actiune in contencios administrativ


Raport curent 08.12.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 03.12.2009
Eveniment important de raportat: Vanzare actiuni/tranzactie semnificativa


Raport curent 24.11.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 17.11.2009
Evenimente importante de raportat: subscriere la majorare de capital social


Raport curent 10.11.2009
Evenimente importante de raportat: participare la constituire societate


Comunicat 05.11.2009
Comunicat de presa cu privire la raportul trimestrial intocmit pentru trimestrul III 2009


Raport curent 04.11.2009
Evenimente importante de raportat: subscriere obligatiuni S.C. Romradiatoare S.A.


Raport curent 04.11.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 29.10.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Stoica Daniel-SIF Transilvania


Raport curent 21.10.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania, Dosar 3.447/1/2009


Raport curent 20.10.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 15.10.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania, Dosar 3.447/1/2009


Raport curent 15.10.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 13.10.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 06.10.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 30.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 29.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 21.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 16.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-SIF Transilvania, Dosar comercial nr. 9.100/62/2007


Raport curent 08.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009.


Raport curent 08.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 03.09.2009
Eveniment important de raportat: acord privind amanarea listarii B.C.R.


Raport curent 01.09.2009
Eveniment important de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 31.08.2009
Eveniment important de raportat: Situatii financiare consolidate si raportul consolidat, intocmite experimental si in scop informativ


Raport curent 25.08.2009
Eveniment important de raportat: incheiere tranzactii judiciare


Raport curent 25.08.2009
Eveniment important de raportat: Retragere din S.C. Cocor Turism S.A.


Raport curent 24.08.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 21.08.2009
Eveniment important de raportat: actiune in contencios administrativ


Comunicat 12.08.2009
Comunicat de presa cu privire la raportul semestrial intocmit pentru semestrul I 2009


Raport curent 27.07.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu referitor la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 17.07.2009
Eveniment important de raportat: avizare conducator S.I.F. Transilvania


Comunicat 14.07.2009
Comunicat de presa cu privire la plata dividendelor


Raport curent 13.07.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 09.07.2009
Evenimente importante de raportat: Cerere de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/25.04.2009


Raport curent 07.07.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 24.06.2009
Evenimente importante de raportat: Atestatul C.N.V.M. nr. 126/23.06.2009


Raport curent 24.06.2009
Evenimente importante de raportat: S.C. SANTIERUL NAVAL S.A. Orsova


Raport curent 24.06.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 24.06.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 23.06.2009
Evenimente importante de raportat: Achizitie actiuni/tranzactie semnificativa


Raport curent 23.06.2009
Evenimente importante de raportat: Modificari in conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A.


Raport curent 23.06.2009
Evenimente importante de raportat: Litigii referitoare la Hotararea A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. din 25.04.2009


Raport curent 09.06.2009
Evenimente importante de raportat: Decizia C.N.V.M. nr. 911/04.06.2009


Raport curent 04.06.2009
Evenimente importante de raportat: avizare componenta C.A.


Raport curent 27.05.2009
Evenimente importante de raportat: Cereri de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/25.04.2009


Raport curent 20.05.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Stoica Daniel-SIF Transilvania, Dosar comercial nr. 9.100/62/2007


Raport curent 11.05.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania, Dosar 3.447/1/2009


Comunicat
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului trimestrial pentru trimestrul I 2009


Raport curent 04.05.2009
Eveniment important de raportat: Decizia C.N.V.M. nr. 674/28.04.2009


Raport curent 30.04.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007


Comunicat
Comunicat - Situatia activelor si datoriilor


Comunicat
Raportul anual pentru exercitiul financiar din anul 2008


Raport curent 27.04.2009
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor


Comunicat
Comunicat neintrunire cvorum


Raport curent 22.04.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007


Raport curent 22.04.2009
Eveniment important de raportat: Limitarea drepturilor de vot in cadrul A.G.A.


Raport curent 17.04.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania


Raport curent 15.04.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007


Raport curent 10.04.2009
Evenimente importante de raportat: Informatii referitoare la situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar 2008 care vor fi supuse aprobarii A.G.O.A. din 24/25.04.2009


Raport curent 09.04.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007


Raport curent 09.04.2009
Evenimente importante de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007


Raport curent 25.03.2009
Eveniment important de raportat:Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania, dosar nr. 5803/2/2007


Raport curent 20.03.2009
Eveniment important de raportat:Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor


Raport curent 06.03.2009
Eveniment important de raportat:Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor


Raport curent 02.03.2009
Raport curent 02.03.2009


Raport curent 19.02.2009
Eveniment important de raportat:Modificarea si completarea ordinii de zi pentru A.G.E.A. 2009


Raport curent 18.02.2009
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel - S.I.F. Transilvania


Raport curent 13.02.2009
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2008 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008)


Raport curent 13.02.2009
Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2008


Raport curent 04.02.2009
Eveniment important de raportat: Stabilire cautiune in Dosar comercial nr. 9.100/62/2007


Raport curent 03.02.2009
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A.


Raport curent 23.01.2009
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania


Raport curent 15.01.2009
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania


Raport curent 05.01.2009
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 06.11.2008
Comunicat de presa referitor la raportul trimestrial pe trimestrul III anul 2008


Raport curent 06.11.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania, dosar comercial nr. 4.686/62/2007


Raport curent 03.11.2008
Eveniment important de raportat: Situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2007


Raport curent 28.10.2008
Eveniment important de raportat: Litigii declansate de grupul Cocor S.A.


Raport curent 21.10.2008
Eveniment important de raportat: Atestatul C.N.V.M. nr. 319/20 octombrie 2008


Raport curent 20.10.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 610/17 octombrie 2008


Raport curent 16.10.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 14.10.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 07.10.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 26.09.2008
Demisie administrator si numire administrator provizoriu


Raport curent 16.09.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 08.08.2008
Comunicat de presa referitor la raportul semestrial pentru semestrul I 2008


Raport curent 07.08.2008
Raport curent 07.08.2008 - Alte evenimente


Raport curent 06.08.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania


Raport curent 24.07.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 21.07.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007


Raport curent 02.07.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. privind deblocarea actiunilor S.I.F. Transilvania


Raport curent 01.07.2008
Comunicat de presa referitor la plata dividendelor


Raport curent 01.07.2008
Eveniment important de raportat: Istoricul litigiilor referitoare la hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. din 27.04.2007 ale S.I.F. Transilvania


Raport curent 25.06.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. - S.I.F. Transilvania (Dosar nr. 4.513/62/2007)


Raport curent 20.06.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 331/19.06.2008


Raport curent 19.06.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 19.06.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania


Raport curent 10.06.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007


Raport curent 10.06.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania referitor la Hotararea A.G.E.A. nr.1/27.04.2007


Raport curent 09.06.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 310/06.06.2008


Raport curent 26.05.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 289 din 26 MAI 2008


Raport curent 23.05.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A. - SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007


Raport curent 22.05.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania


Raport curent 15.05.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007


Raport curent 14.05.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania


Raport curent 08.05.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-SIF Transilvania referitor la Hotararea A.G.O.A. nr.1/27.04.2007


Raport curent 08.05.2008
Comunicat de presa referitor la raportul trimestrial pentru trimestrul I 2008


Raport curent 06.05.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 237/06.05.2008


Raport curent 23.04.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 215/23.04.2008


Raport curent 17.04.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A-S.I.F. Transilvania


Raport curent 10.04.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 185/10.04.2008


Raport curent 03.04.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania


Raport curent 02.04.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A.-S.I.F. Transilvania


Raport curent 27.03.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 19.03.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 17.03.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-Dosar nr. 4.513/62/2007


Raport curent 14.03.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 136/14.03.2008


Raport curent 13.03.2008
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti, Stoica Daniel si Moise Catalin Teodor


Raport curent 13.03.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania


Raport curent 29.02.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 117/29.02.2008


Raport curent 27.02.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 15.02.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 83/15.02.2008


Raport curent 15.02.2008
Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2007 (Bilantul, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2007)


Raport curent 15.02.2008
Eveniment important de raportat: - Rezultate financiare preliminate pentru exercitiul financiar 2007


Raport curent 13.02.2008
Eveniment important de raportat: Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania


Raport curent 06.02.2008
Eveniment important de raportat: - Numire director management de portofoliu


Raport curent 31.01.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 53/31.01.2008


Raport curent 16.01.2008
Eveniment important de raportat:
· Litigiu Stoica Daniel-S.I.F. Transilvania
· Litigiu Cocor S.A.-C.N.V.M si S.I.F. Transilvania


Raport curent 07.01.2008
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 02/04.01.2008


Raport curent 13.12.2007
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti, Stoica Daniel si Moise Catalin Teodor


Raport curent 11.12.2007
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-Dosar nr. 4.513/62/2007


Raport curent 06.12.2007
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 986/06.12.2007


Raport curent 05.12.2007
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti si Stoica Daniel


Raport curent 04.12.2007
Eveniment important de raportat: Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-Dosar nr. 4.513/62/2007


Raport curent 28.11.2007
Eveniment important de raportat: Litigii S.C. Cocor S.A. Bucuresti si Stoica Daniel


Raport curent 23.11.2007
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 929/22.11.2007


Raport curent 14.11.2007
Eveniment important de raportat: cerere de interventie S.I.F. Transilvania


Raport curent 09.11.2007
Eveniment important de raportat: Ordonanta C.N.V.M. nr. 881/08.11.2007


Raport curent 06.11.2007
Eveniment important de raportat: Amanare solutionare apel in Dosar nr. 4.513/62/2007-litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti


Raport curent 01.11.2007
Comunicat - raport trimestrial


Raport curent 31.10.2007
Litigii S.C. Cocor S.A. si Stoica Daniel


Raport curent 24.10.2007
Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-cerere de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/27.04.2007 a S.I.F. Transilvania S.A.


Raport curent 16.10.2007
Amanare solutionare apel in Dosar nr. 4.513/62/2007-litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti


Raport curent 11.10.2007
Ordonanta C.N.V.M. nr. 810/10.10.2007


Raport curent 10.10.2007
Stabilire termen in Dosar nr. 4.825/62/2007 –litigiu Stoica Daniel


Raport curent 03.10.2007
Litigiu S.C. Cocor S.A. Bucuresti-cerere de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr.1/27.04.2007 a S.I.F. Transilvania S.A.


Raport curent 01.10.2007
Raport curent


Raport curent 24.09.2007
Ordonanta C.N.V.M. nr. 773/21.09.2007


Raport curent 19.09.2007
Raport curent


Raport curent 13.09.2007
Ordonanta C.N.V.M. nr. 740/12.09.2007


Raport curent 05.09.2007
Raport curent


Raport curent 04.09.2007
Raport curent


Raport curent 30.08.2007
Ordonanta de blocare de la tranzactionare a actiunilor S.I.F. Transilvania


Raport curent 16.08.2007
Ordonanta de blocare de la tranzactionare a actiunilor S.I.F. Transilvania


Raport curent 10.08.2007
Majorare capital social


Raport curent 06.08.2007
Anulare hotarare AGEA


Raport curent 02.08.2007
Majorare capital social


Raport curent 01.08.2007
Majorare capital social


Raport curent 30.07.2007
Stabilire termen recurs


Raport curent 23.07.2007
Inregistrare majorare capital social


Raport curent 17.07.2007
Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 401/12.07.2007 emis de C.N.V.M. si respingerea contestatiei formulate de SC Cocor SA


Raport curent 13.07.2007
Emitere Certificat de Inregistrare a Valorilor Mobiliare


Raport curent 03.07.2007
Referitor la Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A


Raport curent 29.06.2007
Referitor la Suspendarea executarii Hotararii A.G.E.A. nr. 1/27.04. 2007


Raport curent 29.06.2007
Referitor la Cerere de anulare a Hotararii A.G.E.A


Raport curent 28.06.2007
S.I.F. Transilvania informeaza ca prin Sentinta civila nr. 2620/27.06.2007 pronuntata in Dosarul Comercial nr. 4512/62/2007 al Tribunalului Brasov s-a dispus


Raport curent 27.06.2007


Raport curent 27.06.2007
S.I.F. Transilvania informeaza ca la termenul de judecata din data de 27.06.2007, Tribunalul Brasov a dispus


Raport curent 20.06.2007
Referitor la actiunea formulata de S.C. COCOR S.A. Bucuresti, prin care solicita pronuntarea unei hotarari de anulare a Hotararii A.G.E.A.


Raport curent 14.06.2007
Actiunea de anulare a Hotararii A.G.O.A. nr. 1 din 27 aprilie 2007


Raport curent 13.06.2007
Cerere de suspendare a executarii Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din 27.04.2007


Raport curent 01.06.2007
Actiune introdusa in instanta de actionarul S.C. COCOR S.A. Bucuresti prin care se solicita anularea Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din 27 aprilie 2007


Raport curent 18.05.2007
DOCUMENT DE INFORMARE A ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA ALOCAREA
DE ACTIUNI IN MOD GRATUIT


Raport curent 06.05.2007
Comunicat - raport trimestrial


Raport curent 27.04.2007
Comunicat - raport anual 2006


Raport curent 15.02.2007
Rezultate financiare preliminate pentru anul 2006


Raport curent 26.01.2007
Calendar financiar


Raport curent 17.01.2007
COMUNICAT DE PRESA
cu privire la plata dividendelor cuvenite si neincasate de actionari


 

Rapoarte de activitate


          
Mesaj
Cine suntem?
Consiliul de Supraveghere
Directorat
Act constitutiv
Guvernanta Corporatista
Reglementari Interne
Strategii
Portofoliu
Rapoarte
Situatii financiare anuale auditate, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Situatii financiare consolidate
Evolutie
Activ net calculat lunar
A.G.O.A. Octombrie 2014
A.G.E.A. Octombrie 2014
Declaratii detineri
Arhiva
Contact
Dispunerea de masuri nr.8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
Intrebari frecvente
Protectia datelor personale